Sverla

СВЕРЛО К/Х  6,2 К5 шт 12 187,00р.
СВЕРЛО К/Х  6,2 Р15М5 шт 2 187,00р.
СВЕРЛО К/Х  6,2 УДЛ эл.к. шт 15 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  6,5 шт 1 187,00р.
СВЕРЛО К/Х  6,7  шт 6 187,00р.
СВЕРЛО К/Х  6,8 К5 шт 3 187,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,2  шт 3 187,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,2 К5 шт 2 187,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,5 шт 1021 110,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,5 УДЛ шт 1 154,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,5 СУПЕР УДЛ 230х150 шт 2 154,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,5 длин  шт 283 154,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,5 К5 шт 457 154,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,5 К5 длин шт 96 154,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,6 К5  шт 1 154,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,8 шт 303 132,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,8 К5 шт 46 187,00р.
СВЕРЛО К/Х  7,8 Р18 2301-0014 шт 80 176,00р.
СВЕРЛО К/Х  8,0 ДЛ шт 3 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  8,0 УДЛ К5 шт 2 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  8,2 К5 шт 11 154,00р.
СВЕРЛО К/Х  8,9х12,5 стенч шт 4 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,0 УДЛ шт 3 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,0 длин шт 2 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,0 короткое шт 2 132,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,2 К5  шт 10 176,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,0 УДЛ 245х150 шт 3 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,4 ДЛИН шт 4 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,5  шт 31 176,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,5 Р18  шт 3 176,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,5 К5  шт 47 176,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,5 УДЛ  шт 7 264,00р.
СВЕРЛО К/Х  9,7 Р18 шт 8 198,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,0 шт 26 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,0 Китай шт 3 154,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,0  ДЛИН шт 1 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,0  УДЛ 240х80 шт 1 374,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,0  УДЛ 280х180 шт 3 374,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,2 УДЛ шт 15 374,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,2 УДЛ 280х140 шт 7 374,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,2 Китай шт 4 176,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,4 УДЛ шт 25 374,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,8  шт 26 198,00р.
СВЕРЛО К/Х  10,8 К5 шт 24 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,0 шт 5 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,0 ДЛИН шт 2 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,0 УДЛ шт 60 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,1 УДЛ шт 1 198,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,2 шт 137 176,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,2 УДЛ шт 12 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,2 УДЛ шт 177 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,2 УДЛ 280х190 шт 5 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,5  шт 12 198,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,5 длин шт 9 264,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,5 УДЛ шт 19 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,5 К5 шт 193 198,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,5 К5 2301-4067 шт 20 88,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,5 Р9К5 2301-4067 шт 4 88,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,5 Р6М5 2301-4067 шт 10 88,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,7 УДЛ шт 5 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,8 УДЛ шт 1 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  11,8  шт 4 198,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,0 длин КР СПИР. Шнек шт 5 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,2 КМ2 Р дереву шт 29 198,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,5 шт 28 286,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,5 УДЛ. шт 11 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,7 Р9 шт 6 286,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,7 КМ2 Р18 шт 9 286,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,8 шт 3 286,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,8 К5   шт 2 286,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,8 короткое шт 2 154,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,0 УДЛ шнековое шт 26 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,0 длин шт 2 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,0 УДЛ  шт 67 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,1 шт 3 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,2  шт 117 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,5 шт 104 264,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,5 УДЛ шт 32 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,5 короткое шт 10 176,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,7 Р18 шт 1 264,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,7 Р9 шт 1 198,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,8   шт 27 264,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,8 длин шт 15 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,8 Китай шт 2 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,8 К5 шт 14 286,00р.
СВЕРЛО К/Х  13,8 Р12 шт 8 286,00р.
СВЕРЛО К/Х  14,0 УДЛ шнек  шт 22 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  14,4 УДЛ  (выточено из 14,75) шт 15 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  14,5 длин Китай шт 2 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  14,75 шт 19 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  14,75 УДЛ шт 21 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  14,8 УДЛ Р18 КМ1 шт 7 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  14,9 УДЛ (выточено из 15,25) эл.к. шт 6 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,0  шт 12 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,0 длин шт 3 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,0 УДЛ шт 69 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,0 320х150мм шт 41 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,0 320х200мм шт 73 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,25 300х170мм шт 3 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,25 Китай шт 6 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,4  шт 9 374,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,4 УДЛ  шт 3 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,4 240х100мм шт 19 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,5  шт 38 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,5 УДЛ  шт 10 506,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,5 УДЛ  шт 35 506,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,75 шт 2 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  16,0 пятна ржав шт 20 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  16,5 шт 16 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  16,75  шт 13 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  17,0  шт 2 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  17,0 УДЛ шт 110 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  17,1 УДЛ 500х130 Р18 9342-054 шт 1 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  17,4  шт 498 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  17,4 Р18 шт 9 396,00р.
СВЕРЛО К/Х  17,75 УДЛ шт 1 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  18,0 ЛЕВ. шт 1 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  18,25 шт 5 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  18,3 шт 1 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  18,4 длин эл.к. шт 1 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  18,75 шт 57 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,0  шт 35 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,0 длин шт 13 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,1 шт 1 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,25 шт 109 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,3 (выточено из Ф20) шт 50 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,4  шт 10 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,5 шт 19 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,5 УДЛ шт 2 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,75 шт 4 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,75 УДЛ шт 10 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  20,0 Китай шт 11 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  20,5 УДЛ Фрезер шт 188 880,00р.
СВЕРЛО К/Х  20,75 шт 1 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  21 УДЛ шт 12 880,00р.
СВЕРЛО К/Х  21,25 шт 1 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  21,5 УДЛ шт 1 880,00р.
СВЕРЛО К/Х  21,6 шт 1 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  21,7  шт 1 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  22,7 шт 1 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  22,75 УДЛ шт 1 880,00р.
СВЕРЛО К/Х  23,5  шт 15 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  23,7 шт 1 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,0 ржав шт 6 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,0 длин шт 2 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,25 шт 1 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,5 УДЛ шт 2 880,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,75 шт 1 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,75 УДЛ шт 35 880,00р.
СВЕРЛО К/Х  25,0 УДЛ шт 3 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  25,5 шт 6 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  25,5 УДЛ шт 39 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  25,75 шт 1 594,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,0 УДЛ шт 32 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,0 длин шт 3 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,5 шт 3 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  27,5 шт 30 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  27,5 УДЛ шт 2 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  27,6 ЛЕВОЕ шт 23 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  27,8 Р18 шт 2 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,0 шт 5 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,0 рж шт 1 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,0 длин шт 34 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,0 УДЛ шт 1 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,0 шнековое шт 8 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,5 шт 30 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,5 КОР. шт 3 330,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,6   шт 1 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,75 шт 1 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  29,0 шт 1 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,25  шт 1 880,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,25   шт 5 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,25 ДЛИН шт 2 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,3 шт 18 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,75   шт 2 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  29,0 шт 43 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  29,0 УДЛ шт 2 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  29,1 шт 4 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  29,25 шт 46 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  29,5 шт 40 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,0 шт 13 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,0 ДЛИН шт 2 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,0 УДЛ шт 2 1 760,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,5  шт 16 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,5 ДЛИН шт 2 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,75  шт 5 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  31,0  шт 20 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  31,0 ДЛИН шт 3 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  31,25  шт 9 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  31,5 Р18 315х165 шт 1 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  31,5  шт 13 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  31,7 шт 7 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  32,0 шт 9 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  32,0 ДЛИН шт 5 1 540,00р.
СВЕРЛО К/Х  32,0 УДЛИН шт 8 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  32,0 КМ5 940х230 бу шт 1 3 300,00р.
СВЕРЛО К/Х  32,5 шт 6 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  32,5 ДЛИН шт 3 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  33,0 ДЛИН шт 1 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  33,5 шт 4 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  34,0 шт 43 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  34,5 шт 24 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  34,5 ДЛИН шт 11 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,0 шт 12 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,0 ДЛИН шт 3 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,25 шт 13 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,5 шт 12 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,75 шт 3 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,5 ДЛИН шт 2 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  36,0 ДЛИН шт 5 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  36,5 шт 6 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  36,5 ДЛИН шт 19 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  37,0 шт 45 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  37,0 ДЛИН шт 7 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  37,0 УДЛ 580х300 шт 1 3 300,00р.
СВЕРЛО К/Х  37,5 шт 17 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  37,5 ДЛИН шт 1 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  38,0 с мех крепл ромб пластин с подачей СОЖ шт 14 990,00р.
СВЕРЛО К/Х  38,0 шт 18 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  38,0 ДЛИН шт 8 1 540,00р.
СВЕРЛО К/Х  38,0 ДЛИН Р18 шт 19 198,00р.
СВЕРЛО К/Х  38,25 шт 10 1 540,00р.
СВЕРЛО К/Х  38,5 шт 64 1 540,00р.
СВЕРЛО К/Х  39,0 шт 4 1 540,00р.
СВЕРЛО К/Х  39,0 ДЛИН шт 17 1 540,00р.
СВЕРЛО К/Х  39,5 шт 4 1 540,00р.
СВЕРЛО К/Х  40,0 ДЛИН шт 3 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  40,0 ЛЕВ шт 1 1 760,00р.
СВЕРЛО К/Х  40,5  шт 8 1 980,00р.
СВЕРЛО К/Х  41,0 шт 12 1 980,00р.
СВЕРЛО К/Х  41,5 шт 10 1 980,00р.
СВЕРЛО К/Х  41,5 ДЛИН шт 1 1 980,00р.
СВЕРЛО К/Х  42,0 шт 14 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  42,0 ДЛИН шт 28 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  42,0 УДЛ шт 8 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  33-42,0 УДЛ ступенч шт 1 1 760,00р.
СВЕРЛО К/Х  42-49,0  ступенч шт 1 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  42,5 шт 2 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  42,8 шт 2 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  43,0 шт 25 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  43,0 ДЛИН шт 14 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  44,0 шт 5 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  44,0 ДЛИН шт 8 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  44,0 УДЛ шт 4 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  45,0 Китай шт 2 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  45,5 шт 1 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  46,0 ДЛИН шт 16 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  47,5 шт 7 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  48,0 шт 8 2 860,00р.
СВЕРЛО К/Х  48,0 ДЛИН шт 3 2 860,00р.
СВЕРЛО К/Х  48,0 УДЛ шт 3 3 300,00р.
СВЕРЛО К/Х  48,5 шт 3 2 860,00р.
СВЕРЛО К/Х  49 шт 4 2 860,00р.
СВЕРЛО К/Х  50  шт 2 4 400,00р.
СВЕРЛО К/Х  50 ДЛИН шт 2 4 400,00р.
СВЕРЛО К/Х  51  шт 2 3 300,00р.
СВЕРЛО К/Х  51 КМ4 хвостовик с прорезью шт 12 3 300,00р.
СВЕРЛО К/Х  51 УДЛ   шт 9 4 400,00р.
СВЕРЛО К/Х  52,0 УДЛ. шт 8 5 500,00р.
СВЕРЛО К/Х  53,0 УДЛ. шт 9 5 940,00р.
СВЕРЛО К/Х  53,5 УДЛ шт 1 5 500,00р.
СВЕРЛО К/Х  55 шт 13 6 160,00р.
СВЕРЛО К/Х  55 УДЛ шт 6 6 600,00р.
СВЕРЛО К/Х  60 Китай шт 4 6 600,00р.
СВЕРЛО К/Х  65 шт 1 13 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  72 Китай шт 1 9 900,00р.
СВЕРЛО К/Х  76 бу шт 1 6 600,00р.
СВЕРЛО К/Х  80 шт 1 18 700,00р.
       
       
41, Сверла КХ  твердосплавные      
СВЕРЛО К/Х  14,9 Т/С ВК8 шт 30 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  14,8 Т/С ВК8 шт 5 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  14,95 Т/С ВК8 шт 4 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  15,0 Т/С ВК8 шт 85 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  17,0 Т/С ВК8 шт 125 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  17,95 Т/С ВК8 шт 32 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  18,0 Т/С ВК8 шт 2 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  19,0 Т/С ВК8 шт 69 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  17,0 Т/С Р18 перовое шт 3 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  18,0 Т/С ВК8 перовое шт 9 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  20,9 Т/С ВК8 шт 3 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  20,5 Т/С ВК8 шт 13 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  21 Т/С ВК8 шт 2 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  22 Т/С ВК8 шт 2 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  22,0 УДЛ  Т/С ВК8 300х200 шт 6 880,00р.
СВЕРЛО К/Х  22,0 ОСОБО ДЛИН  Т/С ВК8 500х350 шт 2 1 540,00р.
СВЕРЛО К/Х  23,0 Т/С ВК8 2301-4132 шт 2 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  23,0 Т/С ВК8 шт 10 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  23,0 Т/С ВК8 290х150 шт 5 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  23,0 Т/С ВК8 360х180 шт 1 880,00р.
СВЕРЛО К/Х  23,0 Т/С ВК8 470х130 шт 1 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  23,5 Т/С ВК8 290х160мм шт 1 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,0 Т/С ВК8 460х310 рж шт 2 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,25 Т/С ВК8 300х150 шт 5 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,25 Т/С ВК8 300х150 шт 7 550,00р.
СВЕРЛО К/Х  25,5 Т/С ВК8  шт 2 814,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,0 Т/С ВК8 шт 2 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,0 Т/С ВК8 240х110 шт 11 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,0 Т/С ВК8 290х140 шт 64 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,0 УДЛ Т/С ВК8 УДЛ 430х220  шт 2 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,4 Т/С ВК8 290х160 шт 1 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,5 Т/С ВК8 шт 1 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  27,0 Т/С ВК8 шт 19 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  27,5 Т/С ВК8 шт 1 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,0 Т/С ВК8 УДЛ 430х280 шт 1 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,0 Т/С ВК8 УДЛ 500х330 шт 12 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,0 Т/С ВК8 УДЛ 290х110 шт 6 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,0 Т/С ВК8 УДЛ 320х150 шт 15 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  28,7 Т/С ВК8 шт 3 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  29,5 Т/С ВК8 шт 1 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  29,9 Т/С ВК8 шт 1 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,0 Т/С ВК8 шт 1 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,0 Т/С ВК8 БУ шт 1 770,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,0 Т/С ВК8 ДЛИН.. шт 4 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,0 ОСОБО ДЛИН  Т/С ВК8 440х290 шт 2 1 870,00р.
СВЕРЛО К/Х  31,0 Т/С ВК8 шт 1 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  31,0 Т/С ВК8 УДЛ. шт 1 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  31,3 Т/С ВК8 330х160 б/у шт 1 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  32,0 Т/С ВК8 УДЛ. шт 2 1 540,00р.
СВЕРЛО К/Х  32,0 Т/С ВК8  шт 6 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  33,7 Т/С ВК8 шт 14 1 210,00р.
СВЕРЛО К/Х  34,0 Т/С ВК8 шт 2 1 210,00р.
СВЕРЛО К/Х  34,0 Т/С ВК8 370х170 шт 1 1 210,00р.
СВЕРЛО К/Х  34,0 Т/С ВК8 390х110 шт 42 1 210,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,0 Т/С ВК8 шт 63 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,0 Т/С ВК8 УДЛ 540х340мм шт 26 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,0 Т/С ВК8 УДЛ 540х340мм шт 3 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,0 Т/С ВК8 390х230 шт 1 1 100,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,7 Т/С ВК8 шт 29 1 210,00р.
СВЕРЛО К/Х  35,9 Т/С ВК8 шт 5 1 210,00р.
СВЕРЛО К/Х  36,0 Т/С ВК8 ОСОБО ДЛИН 750х440мм шт 1 3 740,00р.
СВЕРЛО К/Х  37,5 Т/С ВК8 шт 14 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  38,0 Т/С ВК8 шт 94 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  38,0 Т/С ВК8 400х280 шт 15 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  39,0 Т/С ВК8 300х110 шт 4 1 320,00р.
СВЕРЛО К/Х  39,0 Т/С ВК8 380х210 шт 4 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  40,0 Т/С ВК8 шт 1 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  42,0 Т/С ВК8 КМ6 440х240  шт 1 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  42,0 Т/С ВК8 400х210 шт 32 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  43,0 Т/С ВК8 шт 39 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  43,0 Т/С ВК8 410х210 шт 15 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  44,0 Т/С ВК8 ДЛИН шт 1 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  44,0 Т/С ВК8 КМ6 шт 6 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  44,0 Т/С ВК8 шт 34 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  44,5 Т/С ВК8 шт 39 2 640,00р.
СВЕРЛО К/Х  45,0 Т/С ВК8 400х280 шт 1 3 300,00р.
СВЕРЛО К/Х  45,0 Т/С ВК8 шт 44 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  45,0 Т/С ВК8 шт 9 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  46,8 Т/С ВК8 шт 8 2 200,00р.
СВЕРЛО К/Х  51,0 Т/С ВК8 шт 1 4 400,00р.
       
       
Сверла БУ      
СВЕРЛО К/Х  14,0 Т/С ВК8 удл 460х90 шт 1 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  12,0 Т/С ВК8 шт 1 220,00р.
СВЕРЛО К/Х  20,0 Т/С ВК8 шт 2 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  22,0 Т/С ВК8 шт 15 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  24,0 Т/С ВК8 шт 4 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  25,0 Т/С ВК8 шт 9 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  26,0 Т/С ВК8 шт 5 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  27,0 Т/С ВК8 шт 3 440,00р.
СВЕРЛО К/Х  30,0 Т/С ВК8 шт 1 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  32,85 Т/С ВК8 шт 22 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  40 Т/С ВК8 кор шт 1 660,00р.
СВЕРЛО К/Х  63 Т/С ВК8 шт 1 5 500,00р.
       
       
       
20 Сверла разные      
СВЕРЛО перовое в сборе Ф28,0 Орша шт 1 1 100,00р.
СВЕРЛО перовое в сборе Ф40,0 Орша шт 10 2 200,00р.
СВЕРЛО перовое в сборе Ф50,0 Орша шт 9 3 300,00р.
       
       
       
ПЛАСТИНЫ к перовому сверлу      
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф25 Орша шт 48 506,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф27 Орша шт 3 506,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф28 Орша шт 29 506,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф30 Орша шт 116 660,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф31 Орша шт 255 660,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф35 Орша шт 17 660,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф37 Орша шт 6 770,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф41 Орша шт 39 990,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф42 Орша шт 54 990,00р.
       
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф64 шт 7 2 200,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф65 шт 5 2 200,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф66 шт 10 2 200,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф66 Р18 шт 20 2 200,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф66 шт 33 2 200,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф72 шт 16 3 300,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф76 шт 9 3 300,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф80 шт 124 3 300,00р.
       
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф74 шт 1 3 300,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф28 Microbor Tarnow шт 1 352,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф32 Microbor Tarnow шт 2 440,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф34 Microbor Tarnow шт 1 440,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф35 Microbor Tarnow шт 2 440,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф36 Microbor Tarnow шт 1 440,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф38 Microbor Tarnow шт 1 440,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф40 Microbor Tarnow шт 1 660,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф42 Microbor Tarnow шт 3 660,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф44 Microbor Tarnow шт 3 660,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф46 Microbor Tarnow шт 4 770,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф48 Microbor Tarnow шт 3 770,00р.
ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф52 Microbor Tarnow шт 2 990,00р.
ПЛАСТИНА Р18 к перовому сверлу-зенкеру Ф40х90град 9347-057 шт 29 396,00р.
       
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ      
       
       
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ КХ Ф16 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 0035 шт 2 440,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ КХ Ф24,5 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 0035 шт 3 770,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ КХ Ф29,0 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 0035 шт 3 770,00р.
       
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф20 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 0035 шт 26 440,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф38 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 15 770,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф40 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 18 1 320,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф46 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 1 1 540,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф47 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 3 1 540,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф48 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 21 1 980,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф50 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 24 1 980,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф52 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 10 1 980,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф54 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 9 1 980,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф56 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 2 1 980,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф58 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 2 2 640,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф60 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 шт 28 2 640,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D40 с тв.спл. пластинами WCMX06T308 шт 17 1 210,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D50 с тв.спл. пластинами WCMX06T308 шт 41 1 760,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D52 с тв.спл. пластинами WCMX05T308 шт 9 1 870,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D58 с тв.спл. пластинами WCMX05T308 шт 1 2 200,00р.
СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D60 с тв.спл. пластинами WCMX06T308 шт 26 2 640,00р.
       
СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D80 со вставными ножами Р6М5  2307-4001ОРША шт 2 16 500,00р.
СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D85 со вставными ножами Р6М5  2307-4001-10 ОРША шт 34 18 700,00р.
СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D85х150 со вставными ножами Р6М5 ОРША шт 4 14 300,00р.
СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D95 со вставными ножами Р6М5  2307-4001-16 ОРША шт 56 19 800,00р.
СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D105 со вставными ножами Р6М5  2307-4001-22 ОРША шт 10 24 200,00р.
СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D150 со вставными ножами Р6М5   ОРША шт 4 35 200,00р.
       
       
       
СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х  комбинир      
СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х  Ф50,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе шт 2 3 960,00р.
СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х  Ф50,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе шт 1 3 960,00р.
СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х  Ф60,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе шт 3 7 700,00р.
СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х  Ф63,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе шт 14 7 700,00р.
СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х  Ф65,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе шт 3 7 700,00р.
СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х  Ф65,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе шт 3 7 700,00р.
СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х  Ф71  СБОРНОЕ КМ5 + КМ6 для глуб. сверления в сборе (фото по запросу) шт 7 11 000,00р.
СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х  Ф71  СБОРНОЕ КМ5 + КМ6 для глуб. сверления в сборе (фото по запросу) шт 28 11 000,00р.
       
ЗЕНКЕР НАС Ф50 для комбинир сверла шт 7 770,00р.
ЗЕНКЕР НАС Ф55 для комбинир сверла шт 11 770,00р.
ЗЕНКЕР НАС Ф56 для комбинир сверла шт 9 770,00р.
ЗЕНКЕР НАС Ф58 для комбинир сверла шт 5 770,00р.
ЗЕНКЕР НАС Ф60 для комбинир сверла шт 1 770,00р.
ЗЕНКЕР НАС Ф63 для комбинир сверла шт 28 770,00р.
ЗЕНКЕР НАС Ф70 для комбинир сверла шт 9 1 100,00р.
ЗЕНКЕР НАС Ф75 для комбинир сверла шт 1 1 100,00р.
       
СВЕРЛО ЦХ. КОР. СЕРИЯ Ф21 Dхвост.=16 для комбинированного сверла-зенкера шт 39 242,00р.
СВЕРЛО ЦХ. КОР. СЕРИЯ Ф25 Dхвост.=18 для комбинированного сверла-зенкера шт 127 286,00р.
СВЕРЛО ЦХ. КОР. СЕРИЯ Ф28 Dхвост.=22 для комбинированного сверла-зенкера шт 103 330,00р.
       
       
       
       
44, Сверла ЦХ для печатных плат      
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 0,65 ут.хв. ВК6М 2мм шт 100 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 0,7 ВК6М хв.1,2мм шт 373 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 0,75 ВК6М хв.1,2мм шт 160 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 0,9 ут.хв. ВК6М 2мм шт 2865 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 0,95 ут.хв. ВК6М шт 511 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,0 ут.хв. ВК8 2мм шт 2850 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,0 ут.хв. ВК6М 3мм шт 10 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,0 ут.хв. ВК6М 2мм шт 1232 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,1 ут.хв. ВК6М 2мм шт 1017 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,1 ут.хв. ВК6М 3мм шт 325 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,15 ут.хв. ВК6М 2мм шт 390 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,2 ут.хв. ВК6М 2мм шт 391 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,3 ут.хв. ВК6М 3мм шт 660 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,4 ут.хв. 2мм ВК6М шт 636 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,4 ут.хв. 3мм ВК6М шт 180 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,6 ут.хв. ВК6М 2мм шт 108 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,6 ут.хв. ВК6М 3мм шт 1040 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,7 ут.хв. ВК6М 2мм шт 243 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,7 ВК6М хв.1,2мм шт 29 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,8 ут.хв. ВК6М 3мм шт 103 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,9 ут.хв. 2мм ВК6М шт 529 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 1,9 ут.хв. 3мм ВК6М шт 90 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ твердосплавное 2,15 ут.хв. 3мм ВК6М шт 94 66,00р.
       
Сверла центровочные      
СВЕРЛО ЦЕНТР ф0,85 ВК6М одностор шт 22 55,00р.
СВЕРЛО ЦЕНТР ф0,9 ВК6М шт 150 55,00р.
СВЕРЛО ЦЕНТР ф1,0 ВК6М одностор 2317-4111,07 шт 117 55,00р.
СВЕРЛО ЦЕНТР ф1,4 ВК6М 2317-4038 шт 76 55,00р.
СВЕРЛО ЦЕНТР ф1,4 ВК6М шт 215 55,00р.
СВЕРЛО ЦЕНТР ф1,15 ВК6М шт 148 55,00р.
СВЕРЛО ЦЕНТР ф1,6 2317-4111 шт 40 55,00р.
       
       
21 Сверла ЦХ      
       
СВЕРЛО ЦХ 1,7 шт 81 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,15 (Р18) шт 1 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,5  шт 210 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,7  шт 102 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,8 ЛЕВ одно из них Р18 шт 68 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 3,8 длин шт 12 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  4,5 шт 6 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  5,5 шт 10 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,2  К5 БУ шт 2 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 6,3  шт 2 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  6,8 шт 3 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,5 шт 5 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,7  шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,9  шт 3 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10 длин шт 75 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,2 длин шт 25 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,5  длин шт 160 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11 шт 11 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11 длин шт 63 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 шт 4 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,5 шт 27 154,00р.
       
СВЕРЛО ЦХ 0,1 шт 56 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,2 ут. Х6 шт 100 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,35 шт 69 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,45 шт 84 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,5 шт 459 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,0 шт 7 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,1 шт 13 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,1 ЛЕВ шт 4 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,2 ЛЕВ шт 11 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,2 шт 32 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,4 шт 8 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,4 ЛЕВ шт 13 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,5  шт 16 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,5 ЛЕВ шт 12 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,7 шт 103 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,8 шт 170 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,8 ЛЕВ  шт 10 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,0 шт 53 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,0 ЛЕВ шт 3 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,15 шт 3 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,2 шт 6 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,2 ЛЕВ Р18 шт 1 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,4 ЛЕВ шт 3 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,5  шт 3 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,6 шт 3 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,6 ЛЕВ шт 2 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,65 шт 4 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,8 шт 2 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,8 ЛЕВ шт 7 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,9 ЛЕВ шт 1 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,0 ЛЕВ шт 2 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,3 ДЛ шт 3 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,15  шт 4 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,4 ЛЕВ шт 1 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,7 ДЛ шт 1 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 3,8 ЛЕВ шт 18 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,1 ЛЕВ шт 1 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,2 ЛЕВ шт 7 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,25 ЛЕВ шт 1 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,4 шт 1 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,5 шт 2 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,5 ЛЕВ шт 3 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,6  шт 5 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,6 ЛЕВ шт 3 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,7 пятна рж шт 20 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,8 шт 5 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,8 ЛЕВ Р18 шт 1 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,0 шт 3 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,1 шт 1 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,2  шт 3 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5  шт 3 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5 ЛЕВ шт 2 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,7  шт 2 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,7 ЛЕВ Р9 шт 1 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,7 ЛЕВ Р18 шт 2 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,8 шт 2 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 6,0  шт 4 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,0 ЛЕВ шт 2 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,1 ЛЕВ Р18 шт 2 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,2  шт 7 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,3 шт 165 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,3 ДЛ шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,4  шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,5  шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,7  шт 2 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,8  шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,8 КОР. шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,9  шт 2 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,0 шт 2 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,2 ЛЕВ КОР шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,4  шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5  шт 2 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5 ЛЕВ КОР шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,8  шт 4 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,9  шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,2  шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,3  шт 2 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,3 КОР шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,4 шт 2 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,6 шт 2 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,7  шт 6 121,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,9  шт 2 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,9 ДЛ эл.к. шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,0 шт 6 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,0 ДЛ шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,0 КОР шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,1 шт 2 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,2 шт 2 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,3 шт 1 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ 9,4 шт 1 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 шт 34 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ 9,6 шт 14 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7  шт 3 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,8 шт 5 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ 10,0 шт 19 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,2 ДЛ шт 28 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,4 шт 29 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,4 ДЛ шт 1 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,5 ДЛ шт 23 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,6  шт 2 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,2 шт 1 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 шт 4 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 ДЛ шт 4 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,7 шт 2 110,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,8 шт 3 110,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,9 шт 1 110,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,0 шт 3 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,5 ЛЕВ шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,5 пятна рж шт 11 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,8 шт 3 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,0 шт 5 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,2 шт 21 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,5 шт 3 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,7 шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,8 К5 шт 2 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,0 ДЛ шт 2 220,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,5 шт 1 220,00р.
СВЕРЛО ЦХ 15,0 шт 16 220,00р.
СВЕРЛО ЦХ 15,0 ДЛ шт 2 220,00р.
       
       
СВЕРЛО ЦХ ф0,2 шт 47 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ ф0,25  шт 386 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ ф0,25 140х40 шт 13 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,28 150х50 шт 5 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,4 шт 450 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,5 шт 200 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,55 шт 400 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,6 шт 210 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,65 шт 100 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,9 шт 110 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,95 шт 135 11,00р.
СВЕРЛО 1,0  шт 227 11,00р.
СВЕРЛО 1,1 шт 150 11,00р.
СВЕРЛО 1,3 шт 50 11,00р.
СВЕРЛО 1,4 шт 80 11,00р.
СВЕРЛО 1,5 шт 75 11,00р.
СВЕРЛО 1,6 шт 282 11,00р.
СВЕРЛО 1,7 шт 400 11,00р.
СВЕРЛО 1,8 шт 168 11,00р.
СВЕРЛО 2,0 шт 130 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ ф16,2 90х45 эл.к. шт 2 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 22,2 100х50  шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,0 шт 1 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,3  шт 1 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,3 шт 1 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,9 шт 8 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 6,1  шт 3 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,5  шт 4 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,5 К5 шт 51 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,8 К5 шт 7 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,9  шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,9 К5 шт 14 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,0 шт 2 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,0 ДЛ шт 4 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,0 320х80 Китай шт 3 330,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,9  шт 2 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,9 ДЛ шт 18 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,4 шт 2 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,6 шт 6 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,6 К5 шт 2 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,9  шт 2 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,8 шт 4 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,1 ДЛ шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,2 КР СПИР эл.к. шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,9 шт 1 110,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,7 шт 4 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,0 шт 17 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,8 9ХС шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,2  шт 1 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 5,3 шт 1 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 7,1  шт 7 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,2  шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,3  шт 175 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,4  шт 7 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5  шт 105 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5 УДЛ К5 шт 3 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,6  шт 9 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,7  шт 13 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,8  шт 5 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,3  шт 11 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,8  шт 5 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,0 ДЛ шт 1 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,0 ДЛ К5 шт 1 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,0 ДЛ Р18 шт 2 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,1  шт 7 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,2  шт 1 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,2 К5 шт 151 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,3  шт 11 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,4 шт 5 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 шт 29 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 К5 шт 13 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 Р18 шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ  9,6 шт 14 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,6 Р18 шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 шт 33 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 Р18 шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,3 шт 3 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,4 ДЛИН шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,5 ДЛИН шт 2 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,6 шт 1 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,8 ЛЕВ шт 11 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,8 К5 шт 1 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,0 ДЛИН шт 3 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,2 шт 1 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 длин шт 3 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,1 шт 3 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,5  шт 39 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,6 шт 177 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,8 шт 2 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,2  шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,5  шт 31 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,7 шт   154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,0 УДЛ шт 12 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,0 ДЛИН шт 6 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,5 шт 3 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,5 ДЛИН шт 13 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 15,0 ДЛИН шт 2 286,00р.
СВЕРЛО ЦХ 18,5  шт 1 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 18,5 125х55 шт 1 330,00р.
       
       
       
СВЕРЛО ЦХ 0,3 ут.хв. шт 82 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,36  шт 30 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,36 ут.хв. шт 200 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,4 шт 79 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,4 ут.хв. шт 150 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,45 шт 230 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,5 шт 76 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,6 шт 15 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,6 ЛЕВ ут.хв. шт 200 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,95  шт 95 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 1,0 ЛЕВ шт 22 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,15  шт 897 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,15 ЛЕВ шт 29 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,15 ЮГОСЛАВИЯ шт 60 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,3 ЛЕВ шт 14 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,45 ЛЕВ шт 500 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,65 ЛЕВ шт 99 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,65 ЛЕВ шт 35 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,8 шт 858 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,8 КОР шт 47 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,85 шт 100 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,85 ЛЕВ шт 200 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,9 ЛЕВ шт 350 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,0 шт 900 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,0 кор шт 200 6,60р.
СВЕРЛО ЦХ 2,0 ЛЕВ шт 631 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,0 УДЛ. 120х70 шт 100 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,2 ЛЕВ шт 50 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,25 шт 75 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,35  шт 300 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,5 ЛЕВ  шт 75 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,7  шт 450 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,75 ДЛ шт 150 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ 2,8 шт 400 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,85  шт 600 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,35 ДЛ шт 100 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,4 шт 112 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,4 ЛЕВ шт 676 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,9 ЛЕВ шт 70 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,0 ЛЕВ шт 19 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,6 ДЛ шт 53 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,7 ЛЕВ шт 124 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,7 ЛЕВ Р18 шт 100 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,1 ЛЕВ шт 1045 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,2 ЛЕВ Р18 75х40 шт 88 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,2 ЛЕВ Р18 85х45 шт 45 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5 ЛЕВ К5 шт 190 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 6,0  шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,0 ЛЕВ шт 43 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,1 ЛЕВ шт 7 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,2  шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,2 ЛЕВ шт 131 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,4 ЛЕВ Р18 шт 130 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,9 ЛЕВ К5 шт 53 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,2  шт 115 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,3  шт 36 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,3 ЛЕВ К5 шт 30 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 7,4  шт 34 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5  шт 238 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5 ЛЕВ шт 110 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,6  шт 19 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,7  шт 102 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,8  шт 69 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,9  шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,9 ЛЕВ Р18 КОР шт 10 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,4 ЛЕВ шт 70 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,6 ЛЕВ шт 40 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,7 УДЛ Гражтай шт 150 121,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,8 шт 8 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ 8,8  шт 3 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,9 ЛЕВ КОР шт 130 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,3 шт 14 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 120х180 шт 16 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 ЛЕВ Р18 кор.серия шт 71 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,8 шт 1 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ 9,8 ЛЕВ шт 89 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,9 шт 36 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ Ф8,0 ВК8 Т/С первое шт 47 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ Ф8,0 ЛЕВ  шт 92 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ Ф8,0 ЛЕВ К5 шт 50 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,2 шт 1 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,6 шт 24 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,6 К5 шт 8 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,7 шт 27 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,8 длин шт 6 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,0 шт 10 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 шт 141 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 удл 220х80 шт 1 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,8 шт 2 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,5 шт 35 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 17,25 шт 6 264,00р.
       
       
СВЕРЛО ЦХ 0,9 КОР шт 114 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,2 ЛЕВ шт 240 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,2 шт 2 8,80р.
СВЕРЛО ЦХ 1,2 ЛЕВ шт 1528 8,80р.
СВЕРЛО ЦХ 1,3 ЛЕВ шт 450 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,3  шт 647 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,35 ЛЕВ шт 2 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,35 ЛЕВ УДЛ шт 10 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,4  шт 2832 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,4 ЛЕВ шт 855 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,4 ЛЕВ УДЛ шт 406 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,45 ЛЕВ шт 818 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,5  шт 1944 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,6 шт 85 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,6 ЛЕВ шт 336 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,6 ЛЕВ шт 1218 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,7 шт 700 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,75  шт 550 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,8  шт 3958 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,8 ЛЕВ  шт 232 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,0 шт 4 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,0 УДЛ. шт 12 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,8 ЛЕВ  шт 1548 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,9  шт 278 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,9 ЛЕВ шт 4357 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 1,9 ЛЕВ рж. шт 1089 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ ДЛ шт 1 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,05 шт 100 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,05 УДЛ шт 17 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,15 Р18 шт 10 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ 2,2 ЛЕВ шт 405 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  2,2 ЛЕВ шт 816 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,2 ДЛИН шт 75 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,4 Р6М5К5  шт 528 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,4 ЛЕВ (2300-0421) шт 50 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,4 ЛЕВ  шт 10438 15,40р.
Набор сверл компл 13  
СВЕРЛО ЦХ 2,45  шт 246 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,6 шт 1 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,6 УДЛ шт 10 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 2,65 шт 695 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,7 ЛЕВ шт 745 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,75  шт 134 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,75 ЛЕВ шт 15 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,8 ЛЕВ шт 1897 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,8 шт 1512 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,85  шт 88 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 2,9 КОР шт 28 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ 3,6 ЛЕВ шт 376 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 3,7 ЛЕВ  шт 97 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 3,8 ЛЕВ шт 239 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 3,8 ЛЕВ Р6М5К5 шт 54 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 3,9 ЛЕВ шт 219 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 3,15 ЛЕВ рж шт 39 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,0 ПО ДЕРЕВУ шт 7 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,1 ЛЕВ Р6М5К5 шт 149 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,5 ТИЗ шт 759 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,5 Р9 Китай шт 29 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,5 ЛЕВ шт 1332 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,5 ЛЕВ  шт 13 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,5 ЛЕВ Р6М5К5 шт 78 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,5 ЛЕВ Р18 КОР. шт 6 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,5 ЛЕВ Р9 К5 шт 16 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,6  шт 15 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,6 ЛЕВ шт 517 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,75  шт 38 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,8 ЛЕВ шт 827 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,8 ЛЕВ Р9К5 шт 43 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,8 ЛЕВ Р6М5К5 шт 189 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,8 ЛЕВ Р18 шт 162 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,8 ЛЕВ Р9 КОР шт 42 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,9 ЛЕВ шт 419 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,9 ЛЕВ Р6М5К5 шт 27 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 4,9 ЛЕВ Р9 шт 1 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 4,9 УДЛ шт 2 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,0 ПО ДЕР. шт 7 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,0 ЛЕВ рж. шт 26 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,1 ЛЕВ шт 979 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,2 ЛЕВ шт 200 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,2 ЛЕВ Р9К5 шт 2 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,3 шт 3 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5 шт 605 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5 КОР шт 2 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5 ЛЕВ шт 663 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5 ЛЕВ Р9К5 шт 10 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5 ЛЕВ Р6М5К5 шт 153 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5 ЛЕВ КОР шт 1 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,5 Р18 ЛЕВ 2300-5090 эл.к. шт 10 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 5,57 ЛЕВ Р18 шт 3 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,7 ЛЕВ Р18 шт 40 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,7 ЛЕВ КОР шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 5,9 ЛЕВ шт 130 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ 6 ПО ДЕР. шт 68 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,2  шт 128 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,2 Оренбург шт 646 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,2 ЛЕВ шт 697 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,2 ЛЕВ Р9К575 шт   66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,3  шт 240 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,3 Б/МАРК шт 21 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,4  шт 1319 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,4 ЛЕВ шт 203 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,4 ЛЕВ Р9 шт 11 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,4 ЛЕВ КОР шт 5 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,5 КОР шт 5 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,5 Р6М5К5 ЛЕВ шт 156 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,6  шт 46 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,7 ЛЕВ шт 15 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,7 ЛЕВ Р6М5К5 шт 600 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,8 КОР. шт 16 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6,9 УДЛ. Р6М5К5 шт 14 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 6.4 УДЛ шт 10 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,0 9ХС  шт 407 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,1  шт 1 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,2  шт 244 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,2 ЛЕВ  шт 129 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,2 ЛЕВ Р6М5К5 шт 69 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,2 ЛЕВ КОР шт 23 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,3  шт 77 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,3  шт 953 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 7,3 9хС шт 1 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 7,3 К5 шт 20 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ 7,4  шт 109 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5  шт 792 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5 Р6М5К5 ЛЕВ шт 65 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5 ЛЕВ шт 251 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,5 УДЛ шт 4 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,6  шт 429 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,6 Р6М5К5 шт 9 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,6 УДЛ. шт 24 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,7  шт 168 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,7 ЛЕВ шт 45 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,7 ЛЕВ Р6М5К5 шт 17 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 7,8  шт 157 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,1  шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,2 КОР шт 154 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,2 ЛЕВ шт 12 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,2 ЛЕВ Р6М5К5 шт 25 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,2 ЛЕВ Р9 К5 шт 9 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,2 УДЛ К5 шт 5 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,3  шт 388 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,3 УДЛ шт 10 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,3 ЛЕВ шт 776 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,3 ЛЕВ Р6М5К5 шт 25 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,4 Б/МАРК шт 29 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,4 ЛЕВ Р6М5К5 шт 387 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,4 УДЛ шт 44 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,4 УДЛ. 250Х125 шт 2 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,6 ЛЕВ Р6М5К5 шт 1 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,6 ЛЕВ Р9К5 шт 5 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,6 Р6 КОР шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,7 ЛЕВ Р9 шт 22 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,7 УДЛ Гражтай шт 594 121,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,8  шт 71 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,8 Р6М5К5 шт 187 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,8 ЛЕВ шт 36 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,8 УДЛ шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,9 ЛЕВ Р9К5 шт 1 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,9 ЛЕВ КОР шт 83 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9 ВК8 шт 30 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,0 ШНЕК РМ5К5 шт 29 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,1  шт 220 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,1 шт 488 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ 9,2  шт 215 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,2 УДЛ ТИЗ шт 273 121,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,3  шт 41 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,3 ЛЕВ Р9 КОР шт 7 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,3 УДЛ ТИЗ шт 949 121,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,3 HSCO шт 1 121,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,4 шт 416 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,4 ЛЕВ шт 50 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,9 шт 325 77,00р.
       
СВЕРЛО ЦХ 0,15 шт 35 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,25 шт 1721 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,31 шт 180 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,35 шт 3100 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ 0,35 ут.хв. шт 300 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  0,3 шт 7365 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  0,4 шт 1639 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  0,45 шт 270 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  0,52 шт 135 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  0,55 шт 5337 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  0,55 Р18 шт 275 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  0,9 шт 30 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  1,0 ЛЕВ шт 360 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,15 шт 20 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,2 ЛЕВ шт 600 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,35 2300-0405 шт 451 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,35 ЛЕВ ТИЗ шт 437 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,4 ЛЕВ шт 345 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,45 шт 67 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,5 ВИЗ шт 103 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,5 ЛЕВ шт 900 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,55 Р18 шт 40 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  1,6 ЛЕВ шт 128 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,7 шт 218 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,7 ЛЕВ шт 648 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,75 шт 101 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,8-2,0 ступ. 2310-4426 шт 60 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ  1,8 ЛЕВ шт 586 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,8 ЛЕВ шт 2430 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,8 ЛЕВ ржав шт 1700 7,70р.
СВЕРЛО ЦХ  1,85 шт 1360 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  1,9 2300-0139 шт 43 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  2,0  50х14 2310-4473 шт 392 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ  2,0 ЛЕВ шт 857 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,0 шт 10 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,0 70х40 рж шт 50 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  2,0 Р18 70х30 шт 8 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,05 шт 24 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,1  140х50 2300-0648 шт 50 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  2,15 шт 200 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,2 ЛЕВ шт 525 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,2 ЛЕВ К5 шт 119 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  2,3 ЛЕВ шт 942 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  2,3  100х40 шт 1 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  2,3 ЛЕВ шт 379 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,35 ТИЗ шт 1975 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,4 рж шт 392 11,00р.
СВЕРЛО ЦХ  2,5 ЛЕВ шт 178 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,55 ЛЕВ шт 685 15,40р.
СВЕРЛО ЦХ  2,45  2300-06923 круго спир шт 167 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  2,6 шт 479 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ  2,65 шт 80 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ  2,7 ЛЕВ шт 46 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ  2,8 шт 170 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ  2,8 ЛЕВ Гражтай шт 648 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ  2,9 шт 225 17,60р.
СВЕРЛО ЦХ  3,15 сестрорецк шт 40 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  3,15 эл.к шт 11770 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  3,15 ЛЕВ шт 41 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  3,2 ЛЕВ кор.серия шт 19 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  3,25 50х25 2300-4224 шт 13 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  3,6 ЛЕВ КОР для автоматов Гражтай шт 105 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  3,8 ЛЕВ Гражтай шт 597 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  3,8 ут.хв 6102-633 шт 7 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  3,9 ОСОБО ДЛИН. 150х100мм шт 4 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  3,9 ЛЕВ Гражтай шт 51 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ  4,0 ЛЕВ шт 4 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ  4,0 по дереву шт 140 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  4,1 ЛЕВ шт 50 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ  4,4 шт 3 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ  4,5 УДЛ РЖАВ. шт 48 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  4,5 УДЛ шт 1 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  4,6 ЛЕВ шт 925 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ  4,7 ЛЕВ короткое шт 415 22,00р.
СВЕРЛО ЦХ  4,8 ЛЕВ шт 1130 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ  4,8 УДЛ шнековое шт 22 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  5,0 ЛЕВ ржав шт 80 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ  5,5 шт 20 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  5,5 ЛЕВ шт 4 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  5,5 ЛЕВ  55х20мм 2300-5090 шт 47 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  5,54 Р18 2300-4667 шт 120 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  5,8 ШНЕК 135х95 шт 32 242,00р.
СВЕРЛО ЦХ  5,9 75х20 90х40 шт 3 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  5,9 75х20 2300-4084 Р18 шт 65 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  5,9 ЛЕВ  шт 272 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  5,9 ЛЕВ К5 шт 97 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  5,9 УДЛ шт 3 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  6,0 ПО ДЕРЕВУ шт 58 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  6,0-10,0 ступенч 70х30мм 2310-5003 шт 14 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ  6,1  55х30мм 7131-870 шт 75 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  6,2 ЛЕВ шт 310 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  6,3 шт 5 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  6,4 шт 560 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  6,4 145х90 УДЛ шт 25 220,00р.
СВЕРЛО ЦХ  6,4 ЛЕВ шт 125 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  6,5 шт 1 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  6,5 УДЛ 150х100 шт 1 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ  6,7 ЛЕВ  Гражтай шт 166 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  6,9 кор.серия шт 9 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ  6,9 ЛЕВ Р18 кор.серия шт 30 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  6,9 шт 4 26,40р.
СВЕРЛО ЦХ  6,9 УДЛ  шт 26 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,0 крутоспиральное шт 153 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,0 ЛЕВ рж шт 35 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,0 ЛЕВ К5 Гражтай ржав шт 80 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,0 60х30 2300-4295 шт ? 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,1  шт 19 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,1 УДЛ эл.к шт 91 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,2 шт 37 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,2 ЛЕВ эл/к шт 25 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,3 шт 1353 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,3 шт 261 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,3 9ХС  шт 16 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,3 УДЛ Гражтай шт 114 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,3 УДЛ эл.к шт 90 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,4 шт 6 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,4 9ХС  шт 71 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,5  шт 155 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,5 шт 2381 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,5 ЛЕВ шт 36 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,5 УДЛ шнековое Гражтай  шт 1450 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,6 шт 1553 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,6 шт 1288 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,6 шт 287 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,6 9ХС шт 17 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,6 УДЛ Гражтай шт 711 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,6 ЛЕВ Р18 кор.серия для автоматов Гражтай шт 54 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,7 шт 1209 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,7 УДЛ 165х110 шт 3 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,7 9хС шт 40 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,75 шт 29 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,8 шт 207 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,8 9ХС шт 265 33,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,8 ЛЕВ Гражтай шт 349 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,8 ЛЕВ УДЛ 250х80 шт 34 242,00р.
СВЕРЛО ЦХ  7,9 шт 55 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  7,9 к5 шт 1 48,40р.
СВЕРЛО ЦХ  8,0 по дереву ТИЗ ш. 340 50,60р.
СВЕРЛО ЦХ  8,0х160 ТС пушечное шт 40 440,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,1 ЛЕВ Р18 короткое шт 8 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,7 ВК8 перовое шт 12 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,2 ЛЕВ шт 300 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,2 ЛЕВ К5 шт 32 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,2 УДЛ шт 127 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,2 ОСОБО ДЛИН. 200х100мм шт 127 286,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,2 ЛЕВ  115х60мм 2300-0474 шт 79 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,2 ЛЕВ  120х65мм 2300-0471 шт 16 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,3 ЛЕВ шт 830 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,3 ОСОБО ДЛИН. 200х100мм шт 68 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,3 ЛЕВ короткое шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,4 Китай  шт 5 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,4 ЛЕВ шт 96 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,4 УДЛ шт 3 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,4 КОР шт 4 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,5 ЛЕВ короткое шт 88 55,00р.
СВЕРЛО ЦХ 8,5 9хС рж.пятна шт 77 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,6 9ХС шт 99 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  8,6 шт 20 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  8,7 9ХС шт 125 39,60р.
СВЕРЛО ЦХ  8,7 УДЛ шт 35 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,7 ЛЕВ шт 57 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  8,8 ЛЕВ кор.серия для автоматов шт 53 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  8,8  шт 114 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  8,8 К5 рж шт 38 77,00р.
СВЕРЛО ЦХ  8,9 ЛЕВ шт 39 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  8,9 ЛЕВ кор.серия для автоматов шт 5 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  9,0 УДЛ шнековое Гражтай Р6М5 шт 1398 110,00р.
СВЕРЛО ЦХ  9,0 ВК8 перовое шт 7 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ  9,2 шт 50 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  9,2 шт 1874 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  9,2 ЛЕВ кор.серия шт 1 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  9,3 шт 1265 59,40р.
СВЕРЛО ЦХ  9,3 К5 шт 1090 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,3 Р18 шт 50 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,4 шт 658 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,4 шт 2950 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,4 ЛЕВ шт 453 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 шт 2210 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 шт 243 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 ТИЗ шт 2436 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 ЛЕВ  шт 153 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 ДЛИН шт 403 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,5 ВК8 шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ  9,6 шт 1149 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,6  шт 561 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,6 Р9К5 шт 9 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 Р6М5К5 ЛЕВ шт 49 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 ЛЕВ кор.серия шт 6 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 Р9К5 шт 1 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 шт 1285 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 шт 500 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,7 ДЛИН шт 4 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,8 ЛЕВ шт 589 66,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,8 ЛЕВ кор.серия шт 1 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 9,8 Р18 кор.серия шт 7 44,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,0 Р6М5К5 эл.к. 2320-4096 шт 1 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ  10,0 ВК8 перовое шт 20 143,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,1 ДЛИН шт 105 165,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,2 ЛЕВ шт 745 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,2 К5 по дереву шт 3 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,4  шт 2 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,4 ДЛИН шт 30 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,5 тонк. Хв. шт 17 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,5 кор.серия шт 1 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,6 шт 35 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,7 короткое шт 10 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,7 ЛЕВ шт 10 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,7 ДЛИН шт 27 165,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,7 шт 6 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,8 шт 419 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,8 ЛЕВ шт 71 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,8 ЛЕВ кор.серия шт 1 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 10,95 шт 3 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,0 кор.серия шт 1 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,2 шт 12 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,2 кор.серия шт 11 88,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,3  шт 1 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,4  шт 6 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,4 Т/С шт 4 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11х15 ступенч 2310-4111 шт 3 110,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 длин шт 72 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 ЛЕВ  шт 10 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 длин КИТАЙ шт 12 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5 Т/С шт 40 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,5х14,5 ступенч шт 13 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,7 9ХС  шт 4 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,7 ДЛИН шт 1 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,8 ДЛИН шт 91 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 11,8  шт 9 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,2  шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,4 шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,5 ДЛИН. шт 140 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,5 Китай HSS шт 11 132,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,5 ЛЕВ кор.серия шт 5 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,5 кор.серия шт 89 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,6 шт 177 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,6 Германия  шт 10 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,7 шт 295 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,7 Китай шт 60 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,8 ДЛИН шт 14 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 12,8 ЛЕВ КОР шт 4 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,0  280х100 шт 3 330,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,0 ДЛИН шт 148 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,0 ЛЕВ кор.серия шт 2 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,0 9ХС рж шт 1 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,1 HSCO шт 2 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,1 9ХС шт 4 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,2  шт 17 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,2 9ХС шт 56 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,3 шт 18 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,5 кор.серия шт 9 99,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,5  шт 247 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,5 ЛЕВ шт 1 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,5  ДЛИН шт 180 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,7 ТС рж. шт 8 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,7 шт 96 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 13,8 шт 5 154,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,0 Т/С по бетону шт 3 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,0 84х45 КОР ЛЕВ эл.к. шт 1 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,5 шт 138 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 14,75 УДЛ 255х170мм б/у шт 1 176,00р.
СВЕРЛО ЦХ 15,0 ДЛИН шт 63 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 15,0 ДЛИН утонч.хв. шт 1 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 15,5  шт 1 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 15,6 Т/С шт 1 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 15,7 Т/С шт 1 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 15,75 2300-0337 эл.к. шт 8 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 16,0 тонкий хв  шт 1 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 16,5 ДЛИН. шт 2 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 17  тонкий хв  шт 2 198,00р.
СВЕРЛО ЦХ 17,4  шт 1 220,00р.
СВЕРЛО ЦХ 17,5  кор.серия 2300-5396 шт 18 220,00р.
СВЕРЛО ЦХ 18,0 2300-4084 утонч.хв. шт 8 220,00р.
СВЕРЛО ЦХ 18,5 ДЛИН шт 2 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 18,5 ДЛИН тонкий хв  шт 7 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 19,0 Р18 рж. шт 4 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 19,0 Р9 пятна шт 9 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 19,25 шт 1 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 19,5 шт 11 264,00р.
СВЕРЛО ЦХ 20,0 Т/С тонкий хв  шт 1 330,00р.
СВЕРЛО ЦХ 20,0 ЛЕВ пятна шт 10 330,00р.
СВЕРЛО ЦХ 20,5 Т/С тонкий хв  шт 24 330,00р.
СВЕРЛО ЦХ 23,0 Т/С УДЛ 245х145мм шт 1 550,00р.
СВЕРЛО ЦХ 25  по дереву шт 1 440,00р.
СВЕРЛО ЦХ 25,0 100х24мм шт 8 550,00р.
СВЕРЛО ЦХ 25,0  130х60мм 2320-4387 ВК8 шт 27 440,00р.
СВЕРЛО ЦХ 25,0  190х85 6101-0085 Р18 шт 6 440,00р.
СВЕРЛО ЦХ 25,0 ут.хв  150х75мм 2300-4055 шт 16 440,00р.
СВЕРЛО ЦХ 25,9 Т/С 300х20мм шт 6 550,00р.
СВЕРЛО ЦХ 26,0 Т/С ВК8 2300-4527 шт 8 550,00р.
СВЕРЛО ЦХ 36,5  150х50мм 2305-5084 шт 15 440,00р.
СВЕРЛО ЦХ 50х95мм Т/С шт 2 1 100,00р.
       
СВЕРЛО ЦЕНТР ф1,0 шт 37 55,00р.
СВЕРЛО ЦЕНТР ф2,5 шт 1 55,00р.
СВЕРЛО ЦЕНТР ф4,0 2317-0033 шт 4 132,00р.
СВЕРЛО ЦЕНТР ф6,3 шт 10 198,00р.
       
Сверла пушечные для глубокого сверления      
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф5,51х190 6106-297 шт 1 660,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф10,55х150 6106-540 шт 7 440,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф11,55х150 6106-387 шт 1 440,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф12,9х170 6106-258 шт 2 770,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф12,12х370 6106-472 КМ2 шт 13 770,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф16,0х510 6106-293 КМ4 шт 3 880,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф20,0х330х260 2305-4319 шт 10 990,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф20,0х520 6106-292 КМ4 шт 6 990,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф11,15х150 6106-308 трубчатое цх шт 8 440,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф11,65х260 6106-213 трубчатое цх шт 4 550,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф12,62х170 6106-373 трубчатое цх шт 6 440,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф17,8х190 6106-260 трубчатое цх шт 2 440,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК6  Ф9,33х130 6106-219 трубчатое цх шт 8 440,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК8  Ф27,5х90 26106-370 трубчатое цх шт 2 1 320,00р.
СВЕРЛО пушечное ВК8  Ф34х790 2305-4074 трубчатое цх шт 3 5 500,00р.
       
Сверло пушечное однолезвийное BOTEK Германия      
1,Сверла трубчатые  BOTEK Германия      
Сверло пушечное 5,2х540х335     32,336.2826 S/G 11,76 ш. 2016 1 100,00р.
Сверло пушечное 5,8х215х65     BOTEK ш. 76 1 100,00р.
Сверло пушечное 5,92х250х200   ш. 12 1 100,00р.
Сверло пушечное 5,95х260х210   ш. 5 1 100,00р.
Сверло пушечное 5,98х200х150     32,336.2833 S/G 1,82 ш. 14 1 100,00р.
Сверло пушечное 6,1х550х330     К15/6/90 ш. 90 1 100,00р.
Сверло пушечное 6,1х550х330     32,336.2894 S/G 1,77 ш. 178 1 100,00р.
Сверло пушечное 6,1х550х330     32,336.3039 S/G 3,77 ш. 116 1 100,00р.
Сверло пушечное 6,1х550х350     32,336.2894 S/G 1,82 ш. 23 1 100,00р.
Сверло пушечное 7,1х530х325     32,336.2895 S/G 3,77 ш. 305 1 100,00р.
Сверло пушечное 7,1х530х330     32,336.2998 S/G 1,77 ш. 87 1 100,00р.
Сверло пушечное 8,6х560х360     32,336.2923 S/G 3,77 ш. 888 1 100,00р.
Сверло пушечное 10,1х640х440     32,336.2896 S/G 3,77 ш. 425 1 100,00р.
Сверло пушечное 11,78х360х210     32,336.2828 S/G 10,76 ш. 162 1 100,00р.
Сверло пушечное 11,88х360х210     32,336.2837 S/G 10,76 ш. 184 1 100,00р.
Сверло пушечное 12,02х360х295  ш. 61 1 100,00р.
Сверло пушечное 13,78х400х230  ш. 98 1 100,00р.
Сверло пушечное 13,78х420х250     К15/6/90 ш. 22 1 100,00р.
Сверло пушечное 13,88х320х180     32,336.2838 S/G 10,76 ш. 19 1 100,00р.
Сверло пушечное 13,88х400х180     32,336.2838 S/G 10,76 ш. 4 1 100,00р.
Сверло пушечное 15,78х430х250     К15/6/90 ш. 83 1 100,00р.
Сверло пушечное 17,66х620х540     32,336.2813 S/G 10,76 ш. 37 1 100,00р.
Сверло пушечное 18,1х520х315     32,336.2897 S/G 1,77 ш. 390 1 100,00р.
Сверло пушечное 20,1х520х315     32,336.2898 S/G 3,77 ш. 159 1 100,00р.
Сверло пушечное 21,78х700х630     32,336.6497 S/G 2,82 ш. 20 1 100,00р.
Сверло пушечное 22,05х620х420     32,336.2899 S/G 1,77 ш. 282 1 100,00р.
2,Сверла BOTEK с усиленным хвостовиком      
Сверло пушечное 6,03х420х310 d16    РСТ11220 ш. 15 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,81х340х215 d16    32,336.6486 S/G 2,82 ш. 48 1 540,00р.
Сверло пушечное 10,0х720х600 d20    32,336.2896 S/G 3,77 ш. 6 1 540,00р.
Сверла ТВТ с усиленным хвостовиком      
Сверло пушечное 6,05х315х235 d25   b1-85,9 ш. 60 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,81х225х150 d25   b1-85,8 ш. 50 1 540,00р.
Сверло пушечное 9,81х225х150 d25   b1-85,8 ш. 50 1 540,00р.
Сверло пушечное 11,81х225х150 d25   b1-85,8 ш. 51 1 540,00р.
Сверло пушечное 12,015х355х280 d25   b1-85,9 ш. 24 1 540,00р.
3,Сверла BOTEK с усиленным хвостовиком и резьбовым ограничителем длины      
Сверло пушечное 3,1х545х435 d16    32,336.2824 S/G 11,76 ш. 30 1 540,00р.
Сверло пушечное 5,2х610х500 d16    32,336.2826 S/G 11,76 ш. 12 1 540,00р.
Сверло пушечное 5,68х192х110 d20    32,336.2899 S/G 1,77 ш. 10 1 540,00р.
Сверло пушечное 5,92х500х330 d20    32,336.2876 S/G 11,76 ш. 3 1 540,00р.
Сверло пушечное 5,98х500х140 d20    32,336.2833 S/G 10,76 ш. 6 1 540,00р.
Сверло пушечное 6,03х500х435 d20    32,336.2634 S/G 10,75 ш. 24 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,1х500х330 d20    32,336.2998 S/G 11,77 ш. 9 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,1х500х330 d20    32,336.2895 S/G 3,77 ш. 9 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,8х340х220 d16    32,336.6461 S/G 3,82 ш. 43 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,902х340х230 d16    32,336.6483 S/G 3,82 ш. 50 1 540,00р.
Сверло пушечное 9,88х545х435 d16    32,336.2836 S/G 10,76 ш. 14 1 540,00р.
Сверло пушечное 11,88х500х435 d20    32,336.2837 S/G 10,76 ш. 33 1 540,00р.
Сверло пушечное 13,88х400х175 d20    32,336.2938 S/G 1,77 ш. 20 1 540,00р.
Сверло пушечное 18,1х600х470 d20    32,336.2897 S/G 1,77 ш. 10 1 540,00р.
Сверло пушечное 20,1х600х470 d28    32,336.2898 S/G 10,76 ш. 11 1 540,00р.
Сверло пушечное 22,05х700х420     32,336.2899 S/G 1,77 ш. 8 1 540,00р.
ступенчатые      
Сверло пушечное 5,965-Ф12,81х225х150 d16    b1-85,5 ш. 68 1 540,00р.
Сверло пушечное 5,965-Ф12,81х225х150 d16    b1-85,5 ш. 9 1 540,00р.
4,Сверла DUAP Чехия с усиленным хвостовиком и резьбовым ограничителем длины      
Сверло пушечное 5,8х330х225 d16 4392 ш. 78 1 540,00р.
Сверло пушечное 5,8х330х225 d16 4393 ш. 50 1 540,00р.
Сверло пушечное 5,8х330х225 d16 4478 ш. 86 1 540,00р.
Сверло пушечное 5,8х330х200 d16 4415 ш. 4 1 540,00р.
Сверло пушечное 6,0х330х225 d16 4440 ш. 15 1 540,00р.
Сверло пушечное 6,3х100х65 d16 4501 ш. 24 1 540,00р.
Сверло пушечное 6,8х200х90 d16 4442 ш. 24 1 540,00р.
Сверло пушечное 6,8х200х90 d16 4443 ш. 26 1 540,00р.
Сверло пушечное 6,8х330х225 d16 4397 ш. 10 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,1х330х225 d16 4418 ш. 19 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,8х200х200 d16 4419 ш. 8 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,8х200х90 d16 4446 ш. 3 1 540,00р.
Сверло пушечное 7,8х330х225 d16 4394 ш. 115 1 540,00р.
Сверло пушечное 8,0х330х225 d16 4416 ш. 111 1 540,00р.

Информация на сайте не является публичной офертой