Zenkera
ЗЕНКЕР ЦХ  Ф8Н8   2 пер 2320-0085 115х70 шт 4 220,00р.
ЗЕНКЕР 8Н8    3 пер 2320-2552 эл.к шт 26 220,00р.
ЗЕНКЕР 9Н8    3 пер 2320-2554 эл.к шт 10 220,00р.
ЗЕНКЕР 12№2  3 пер  шт 3 220,00р.
ЗЕНКЕР 12Н8  3 пер эл.к шт 3 220,00р.
ЗЕНКЕР 12Н9  (перезат.из12№1)эл.к шт 14 220,00р.
ЗЕНКЕР 12Н9  2520-2561 эл.к шт 3 220,00р.
ЗЕНКЕР 13№2 3 пер  шт 1 220,00р.
ЗЕНКЕР 14№2 3 пер  шт 1 220,00р.
ЗЕНКЕР 15№2 3 пер БУ шт 1 264,00р.
ЗЕНКЕР 15Н8  3 пер 2320-2569 шт 4 264,00р.
ЗЕНКЕР 15№2 ВК8  3 пер  шт 18 264,00р.
ЗЕНКЕР 16Н8 3 пер 2320-2572 эл.к шт 2 264,00р.
ЗЕНКЕР 16№1  3 пер 2320-2572 эл.к шт 3 264,00р.
ЗЕНКЕР 16№2  3 пер  шт 80 264,00р.
ЗЕНКЕР 17,7  4 пер Р18(перезат.из18,07) шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР 17,75  №1  3 пер 2320-2575 шт 20 330,00р.
ЗЕНКЕР 18,07    4 пер Р18 шт 8 330,00р.
ЗЕНКЕР 19    3 пер  шт 17 330,00р.
ЗЕНКЕР 20Н9№1   2320-2581 3 пер  шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР 21№2  3 пер ВК8 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 23№2  3 пер ВК8 шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР 24,7Н11  №1 2320-2593 3 пер шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР 24,7Н8  №1   2320-2593 3 пер шт 17 440,00р.
ЗЕНКЕР 25№2  3 пер ВК8 шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 25№2  3 пер ВК8 шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР 26Н9 №1   3 пер 2320-2596 шт 6 440,00р.
ЗЕНКЕР 28 №2   3 пер  шт 8 440,00р.
ЗЕНКЕР 28   3 пер  шт 4 440,00р.
 ЗЕНКЕР 34Н8 №1  ВИНТ шт 1 1 210,00р.
       
ЗЕНКЕРА ГОСТ      
ЗЕНКЕР 10 №1   3 пер  шт 49 220,00р.
ЗЕНКЕР 10 №2   3 пер  шт 19 220,00р.
ЗЕНКЕР 10 №2   3 пер Р18 шт 7 220,00р.
ЗЕНКЕР 11 №2   3 пер  шт 1 220,00р.
ЗЕНКЕР 11,9 эл.к. переточ.из 12 №2 шт 1 220,00р.
ЗЕНКЕР 12  №2 шт 24 220,00р.
ЗЕНКЕР 12,65   3 пер эл.к шт 1 220,00р.
ЗЕНКЕР 12,5  3 пер эл.к шт 1 220,00р.
ЗЕНКЕР 12 Н9 №1 шт 17 220,00р.
ЗЕНКЕР 13№2  шт 26 220,00р.
ЗЕНКЕР 13,8 эл.к. переточ.из 14 №2 шт 1 220,00р.
ЗЕНКЕР 14№2  шт 9 220,00р.
ЗЕНКЕР 14№2 ВК8 шт 6 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,82 3 пер перет, из 14 №2 шт 1 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,94 3 пер перет, из 18 №2 шт 1 220,00р.
ЗЕНКЕР 14  Н8 №1 шт 12 220,00р.
ЗЕНКЕР 14  3 пер шт 2 220,00р.
ЗЕНКЕР 15№1  3 пер т/с ВК8 шт 17 264,00р.
ЗЕНКЕР 15№2 3 пер  шт 10 264,00р.
ЗЕНКЕР 15  3 пер  шт 1 264,00р.
ЗЕНКЕР 15Н11 3 пер. 2330-7032  эл.к  шт 5 264,00р.
ЗЕНКЕР 15Н11 3 пер перет. т/с эл.к  шт 1 264,00р.
ЗЕНКЕР 15  3 пер ВК 8 шт 2 264,00р.
ЗЕНКЕР 15Н9  4 пер перет.из 16А шт 1 264,00р.
ЗЕНКЕР 15Н8  3 пер 2320-2569 шт 16 264,00р.
ЗЕНКЕР 15  3 пер Т15 к6  2320-0032  шт 6 264,00р.
ЗЕНКЕР 15№1  3 пер  2320-0223 шт 26 264,00р.
ЗЕНКЕР 15  3 пер т/с 2320-0032 эл.к шт 41 264,00р.
ЗЕНКЕР 15,85  3 пер  2320-7045 эл.к шт 7 264,00р.
ЗЕНКЕР 15№2 ВК8  3 пер  шт 28 264,00р.
ЗЕНКЕР 16№1  3 пер  шт 28 264,00р.
ЗЕНКЕР 16№2  3 пер 2320-2373 т/с шт 2 264,00р.
ЗЕНКЕР 16№2  3 пер  шт 21 264,00р.
ЗЕНКЕР 17 шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР 17 №2 шт 4 330,00р.
ЗЕНКЕР 18 №2 2320-0035 Р18 т/с шт 7 330,00р.
ЗЕНКЕР 18 №2 Р6М5 шт 2 330,00р.
ЗЕНКЕР 18 №2 Р18 шт 2 330,00р.
ЗЕНКЕР 18 №1 шт 2 330,00р.
ЗЕНКЕР 18 шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР 18,07 Р18 (Винница) шт 7 330,00р.
ЗЕНКЕР 19 №2 шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР 19  шт 15 330,00р.
ЗЕНКЕР 19 №1 ВК 8 шт 2 330,00р.
ЗЕНКЕР 20 №2    шт 71 330,00р.
ЗЕНКЕР 20  3 пер шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР 20 №1  ВК 8 3 пер  шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 20Н9№1   2320-2581 3 пер  шт 6 440,00р.
ЗЕНКЕР 21АЗ   3 пер т/с шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР 22№2 шт 10 440,00р.
ЗЕНКЕР 21 №2  3 пер шт 7 440,00р.
ЗЕНКЕР 22 №1  Вк 8 кор шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 22 №2  Вк 8  шт 14 440,00р.
ЗЕНКЕР 22 шт 17 440,00р.
ЗЕНКЕР 21№2  3 пер ВК8 шт 4 440,00р.
ЗЕНКЕР 23№1 Р18 шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 23 Н11 т/с  шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 24 №2 ВК8 шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР 24  шт 16 440,00р.
ЗЕНКЕР 24,25 эл.к шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР 24 №2 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 25№2  3 пер ВК8 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 25  4 пер ВК8 шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР 27 №2  ВК8 шт 11 440,00р.
ЗЕНКЕР 27,5 4 пер шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР 25 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 26 №2 КВ8 шт 21 440,00р.
ЗЕНКЕР 25 №2 шт 18 440,00р.
ЗЕНКЕР 26 № 2 Р12 шт 18 440,00р.
ЗЕНКЕР 26Н9 №1    шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 26 №1 ВК8 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 27 №1    шт  3 440,00р.
ЗЕНКЕР 28 №2  шт  14 440,00р.
ЗЕНКЕР 28 ВК 8 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 28№2 ВК8 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 30    №2 шт 17 440,00р.
ЗЕНКЕР 30    №2 ВК 8 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 32 №1  ВК 8  шт 5 880,00р.
ЗЕНКЕР 32 №2  ВК 8  шт 5 880,00р.
       
ЗЕНКЕР 6,5  3 пер  2320-7034 шт 1 132,00р.
ЗЕНКЕР 7,8   3 пер  2320-2550 эл.к  шт 4 132,00р.
ЗЕНКЕР 8Н8    3 пер 2320-2552 эл.к шт 14 154,00р.
ЗЕНКЕР 9Н8    3 пер 2320-2554 эл.к шт 32 154,00р.
ЗЕНКЕР 9,5     3 пер км 2 эл.к (рж) шт 1 154,00р.
ЗЕНКЕР 9,8    3 пер км 2  2320-7065 эл.к (рж) шт 2 154,00р.
ЗЕНКЕР 10 АЗ    4 пер  2230-4012  эл.к  шт 12 176,00р.
ЗЕНКЕР 10 АЗ    4 пер  2330-5009  эл.к  шт 27 176,00р.
ЗЕНКЕР 10 Н9   3 пер  2320-2556   шт 6 176,00р.
ЗЕНКЕР 10 Н8   3 пер  2320-3556   шт 1 176,00р.
ЗЕНКЕР 10,2   3 пер  2320-7037   шт 6 176,00р.
ЗЕНКЕР 10,5   3 пер  эл.к  шт 14 176,00р.
ЗЕНКЕР 10,75   3 пер  2320-7016 эл.к шт 30 176,00р.
ЗЕНКЕР 10,75   3 пер  эл.к шт 13 176,00р.
ЗЕНКЕР 12 А4    4 пер  эл.к  2320-4004  шт 13 176,00р.
ЗЕНКЕР 12,3   3 пер  эл.к  2320-7043 шт 12 176,00р.
ЗЕНКЕР 12,7  3 пер  эл.к  2320-7044 шт 2 176,00р.
ЗЕНКЕР 12,43  3 пер  эл.к  2320-7050 шт 2 176,00р.
ЗЕНКЕР 12,55  3 пер  эл.к  (рж) шт 10 176,00р.
ЗЕНКЕР 14 А  3 пер  270*30  1046 эл.к шт 2 220,00р.
ЗЕНКЕР 14   3 пер  260*100   PH-780 шт 3 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,43   3 пер  2320-7022 шт 3 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,5   3 пер  2320-7052 шт 2 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,8   H11  4 пер 2320-7031 эл.к  шт 7 220,00р.
ЗЕНКЕР 20 А 4  4 пер 2330-4002 эл.к шт 4 440,00р.
ЗЕНКЕР 20,43  3 пер  2320-7023 эл.к шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 20,7  H11  3 пер т/с  2320-7075 эл.к шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 15№1 3 пер 2320-0223  шт 18 264,00р.
ЗЕНКЕР 15,7  H8   3 пер 2320-7048  эл.к шт 19 264,00р.
ЗЕНКЕР 15,75    3 пер  2320-5697  эл.к шт 3 264,00р.
ЗЕНКЕР 15,85    3 пер  2320-5697  т\с  эл.к шт 11 264,00р.
ЗЕНКЕР 15,8 H8   3 пер  2323-0528   эл.к шт 1 264,00р.
ЗЕНКЕР 16 с 11   3 пер  2320-7088   эл.к шт 34 264,00р.
ЗЕНКЕР 17,75  H8  №1 2320-2575  эл.к шт 10 264,00р.
ЗЕНКЕР 17,03 шт 18 264,00р.
ЗЕНКЕР ф16  17913-910  шт 2 264,00р.
ЗЕНКЕР ф16  2320-7066 шт 13 264,00р.
ЗЕНКЕР ф16  2330-7002 ВК 8 шт 8 264,00р.
ЗЕНКЕР ф18  P18  25*200 шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР 18 А Р 18  2330-4001  шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР 16,13 т\с шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР 16  т\с 1024 шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР  18 А4 2330-5003  18/+4 бу шт 22 330,00р.
ЗЕНКЕР  16 H8 №4 2320-2372 шт 7 330,00р.
ЗЕНКЕР  18,5  2320-7003 шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР  16 С11 2320-7088 шт 5 330,00р.
ЗЕНКЕР  16 А 3  2330-4008 шт 32 330,00р.
ЗЕНКЕР  16,8 H 9 320-5702  шт 31 330,00р.
ЗЕНКЕР 18,4 2320-7046  шт 2 330,00р.
ЗЕНКЕР 19  (848)=2 (25*200)=2 шт 4 440,00р.
ЗЕНКЕР 19,88 шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР 19,9 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 19,8 А 3 2330-4013 эл.к шт 10 440,00р.
ЗЕНКЕР 19,8  2320-5001 (с удл.шейкой) шт 7 440,00р.
ЗЕНКЕР 20,5 эл.к шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 21,3 эл.к шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 21,7 H 11 2320-7074  шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 21 2320-7054 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 21,9 Т\С шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 22,5 2320-7025 шт 7 440,00р.
ЗЕНКЕР 22,7 H 8 3 пер 2320-7064 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 22  Т\С  (б\обозн)цех шт 100 440,00р.
ЗЕНКЕР 24 2320-5021 ЦХ  шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 24,5 7027  шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР 30,8   P6 M 5 c удл.шейкой 160*360 4 пер шт 68 880,00р.
ЗЕНКЕР 24,5 1 : 8(2332-4008) 3 пер эл.к шт 11 440,00р.
ЗЕНКЕР 24,5 1 :(2332-4008) 4 пер эл.к шт 33 440,00р.
ЗЕНКЕР 24,7 №1 P 18 эл.к шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 24,7 H 11 №1 (2320-2593) шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР 25 H 9 2320-2594  шт 6 440,00р.
ЗЕНКЕР 25 А 4 (2330-4005) эл.к шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 25 А 4  4 пер (2330-4045)эл.к шт 35 440,00р.
ЗЕНКЕР 25,085 эл.к шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР 25,8  H 8 (2320-3728)Т\С эл.к шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР  26 H 9 №1 (2320-2596) шт 9 660,00р.
ЗЕНКЕР  26  ЦХ  (2320-7006)эл.к шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР  26 № 2 Т\С Т 5 К 10  шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР 28,6     H11 шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 29 № 1эл.к  шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР 29,4  H 11 NR 2320-2004  шт 29 660,00р.
ЗЕНКЕР 29,5  Т\С4 пер (15 р-82) шт 5 660,00р.
ЗЕНКЕР 29,7 H 11 7080 Т \С шт ? 660,00р.
ЗЕНКЕР 29,8  2601  шт 2 660,00р.
ЗЕНКЕР 30 H 9 №1 (2320-2601) шт 1 1 320,00р.
ЗЕНКЕР ф 30 (2320-7011)  эл.к шт 5 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  30,9 и 8 (2320-2612)эл.к  шт 2 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  31 и 8 Т\С (2320-7083)эл.к шт 12 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  31 А 3 (2330-4011)эл.к шт 13 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  32 H 8 №1 (2320-2604) шт 3 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  32 Т\С (2320-2392) шт 6 1 320,00р.
ЗЕНКЕР 32 1 :8 (2332-7002) 4 пер эл.к шт 5 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  32 #3342.350 4 пер шт 5 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  33,9 и 8 (2320-7053)эл.к шт 4 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  34.03 Т\С эл.к шт 3 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  35,75 H 8 (2320-2393)эл.к шт 5 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  35 А 3 P 18 (2330-4006) эл.к 4 пер шт 1 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  35 А 4  (2330-4006)  4 пер шт 14 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  35,75 Т\С   (2320-2393) эл.к  шт 4 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  35,75 Т\С   (2320-7081) эл.к  шт 6 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  36 H 9 № 1    (2320-2612)  шт 8 1 320,00р.
ЗЕНКЕР  36,5 и 8 (2320-7047) эл.к  шт 13 1 760,00р.
ЗЕНКЕР  38 Т\С (2330-7003) эл.к  шт 7 1 760,00р.
ЗЕНКЕР  39,92 (2320-7055) шт 1 1 760,00р.
ЗЕНКЕР 40 А 3 (2330-5003) 4 пер шт 7 2 640,00р.
ЗЕНКЕР 42 Т\С (2320-2401) шт 6 2 640,00р.
ЗЕНКЕР 48 № 1 92320-6561) Т\С  эл.к  шт 1 3 740,00р.
       
       
ЗЕНКЕР 8,5 А3 эл.к шт 3 176,00р.
ЗЕНКЕР 10,6 3-хз №2   шт 1 176,00р.
ЗЕНКЕР 11 3-хз    шт 148 176,00р.
ЗЕНКЕР 11 3-хз 3№1 шт 1 176,00р.
ЗЕНКЕР 12 3-хз  шт 47 220,00р.
ЗЕНКЕР 12 3-хз №2 Р18  шт 6 220,00р.
ЗЕНКЕР 11,2 шт 3 220,00р.
ЗЕНКЕР 12,05 3-хз   шт 7 220,00р.
ЗЕНКЕР 12,1 3-хз 2320-4051 шт 23 220,00р.
ЗЕНКЕР 12,12 3-хз   170х65 шт 184 220,00р.
ЗЕНКЕР 12,14 3-хз   170х65 шт 138 220,00р.
ЗЕНКЕР 12,22 3-хз   170х65 шт 107 220,00р.
ЗЕНКЕР 12,6 3-хз   170х80 шт 44 220,00р.
ЗЕНКЕР 12,85 3-хз 185х60 Р9 шт 23 220,00р.
ЗЕНКЕР 13,57 3-хз  УДЛ 220х120 шт 6 220,00р.
ЗЕНКЕР 13,74 3-хз   шт 125 220,00р.
ЗЕНКЕР 13,85 3-хз   170х80 шт 64 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,0 3-хз №2 шт 2 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,5 3-хз   шт 9 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,5 3-хз №2 эл.к шт 161 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,6 3-хз  шт 44 220,00р.
ЗЕНКЕР 14,65 3-хз  шт 16 220,00р.
ЗЕНКЕР 15 3-хз    шт 10 264,00р.
ЗЕНКЕР 15 3-хз №2   шт 1 264,00р.
ЗЕНКЕР 15 3-хз №3  шт 12 264,00р.
ЗЕНКЕР 16,0 №2 ВК8 шт 2 264,00р.
ЗЕНКЕР 16,56 3-хз    шт 71 264,00р.
ЗЕНКЕР 17,6 3-хз 2323-5153 шт 1 264,00р.
ЗЕНКЕР 17,85 3-хз Р18 шт 3 264,00р.
ЗЕНКЕР 17,85 3-хз Р18 выточен из 19 эл.к шт 1 264,00р.
ЗЕНКЕР 18,0 ВК8 шт 3 330,00р.
ЗЕНКЕР 19 3-хз   шт 4 330,00р.
ЗЕНКЕР 21,0 245х125 шт 15 440,00р.
ЗЕНКЕР 21,0 №1 Р18 220х110 шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 21 3-хз №2 ВК8   шт 100 440,00р.
ЗЕНКЕР 21,5 ВК8 эл.к шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 22 3-хз Т/С ВК8 шт 9 550,00р.
ЗЕНКЕР 22 3-хз шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР 22 3-хз  ВК8   шт 8 440,00р.
ЗЕНКЕР 22 3-хз №2    шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 22 3-хз Т/С №2 №3 шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР 22 3-хз №2  ВК8   шт 39 440,00р.
ЗЕНКЕР 22,8 3-хз       шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР 23 №1 Р18 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 23 №2 ВК8 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР 24 3-хз   шт 40 550,00р.
ЗЕНКЕР 24 3-хз №1 Р18 шт 19 550,00р.
ЗЕНКЕР 24 3-хз №1 УДЛ. шт 5 550,00р.
ЗЕНКЕР 24 3-хз №2   шт 1 550,00р.
ЗЕНКЕР 24 3-хз Р9 шт 1 550,00р.
ЗЕНКЕР 24,0 + №2 УДЛ. шт 58 550,00р.
ЗЕНКЕР 24,0 Сестр шт 8 550,00р.
ЗЕНКЕР 24,08 3-хз   шт 1 550,00р.
ЗЕНКЕР 24,2 3-хз   шт 1 550,00р.
ЗЕНКЕР 24,5 3-хз №4  Сестрорецк  шт 4 550,00р.
ЗЕНКЕР 24,6 4-хз Р9 шт 2 550,00р.
ЗЕНКЕР 25 3-хз №2 ВК8  шт 19 550,00р.
ЗЕНКЕР 25 3-хз ВК8 шт 3 550,00р.
ЗЕНКЕР 25 4-хз №1 ВК8  шт 2 550,00р.
ЗЕНКЕР 25 4-хз Т/С 2323-5242 эл.к шт 6 550,00р.
ЗЕНКЕР 25,8 3-хз ВК8 вытачен из 26 эл.к шт 1 550,00р.
ЗЕНКЕР 25,08 3-хз рж шт 11 550,00р.
ЗЕНКЕР 26,0 4-хз ЮАР 41/13 шт 2 550,00р.
ЗЕНКЕР 26,8 3-хз  9хс шт 3 550,00р.
ЗЕНКЕР 26,8 4-хз   шт 1 550,00р.
ЗЕНКЕР 26 3-хз №2 ВК8 шт 1 550,00р.
ЗЕНКЕР 27 4-хз №2 0024 шт 7 550,00р.
ЗЕНКЕР 28 3-хз  Т/С ВК8   шт 4 550,00р.
ЗЕНКЕР 28 3-хз  Т/С ВК8 №2 шт 9 550,00р.
ЗЕНКЕР 28 3-хз 2353-4061 эл.к шт 1 550,00р.
ЗЕНКЕР 28 3-хз 250х115 шт 8 550,00р.
ЗЕНКЕР 28,5 3-хз №4 шт 44 550,00р.
ЗЕНКЕР 29,5 3-хз ВК8 шт 6 550,00р.
ЗЕНКЕР 29,63 3-хз Р9 9347-17  шт 1 550,00р.
ЗЕНКЕР 32,45 4-хз 2070 шт 4 990,00р.
ЗЕНКЕР 33  4-хз     шт 1 990,00р.
ЗЕНКЕР 33,5 4-хз     шт 6 990,00р.
ЗЕНКЕР 34,0 №2 ВК8 шт 4 990,00р.
ЗЕНКЕР 35 3-хз ВК8 730х570 шт 1 2 640,00р.
ЗЕНКЕР 37,2 3-хз  2320-6163 эл.к шт 1 176,00р.
       
ЗЕНКЕР насадной       
       
ЗЕНКЕР насадной Ф22 №1 ВК8 шт 10 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной Ф25 А3 шт 4 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной Ф25 А4 шт 8 440,00р.
       
ЗЕНКЕР насадной Ф32 №1 2320-2659 эл.к шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной Ф35 №1 2320-2659 эл.к шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной Ф35 №2 ВК8 шт 30 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной Ф35 №2 2353 шт 52 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 №1 2320-2658 эл.к  шт 9 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37,6 №1 2320-2659 эл.к  шт 10 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной Ф38,6№1 2320-2662 эл.к  шт 8 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной  Ф40 №1 2320-2665 эл.к шт 12 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной  Ф40 №2 2357 шт 6 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной Ф42№1 2320-2667 эл.к шт 9 594,00р.
       
ЗЕНКЕР насадной 32   шт 2 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 26 №2  шт 1 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32 №2  шт 95 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32 №2 эл.к шт 2 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32 №1 Р18   шт 11 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32 №2 Р18 эл.к шт 1 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 34    шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35 №3 Р18  шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36,0  шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36,0 эл.к шт 9 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36,0 Н8 шт 12 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36,0 ВК8 эл.к шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 №1  шт 7 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 №2  шт 21 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 №2 2354 шт 4 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 №2 ВК8   шт 55 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 №2 ВК8 эл.к шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 №2 Т/С ВК8  шт 21 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36,1 №1 эл.к шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 эл.к шт 4 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 №1 Р18 шт 6 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 №2   шт 17 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37,3 А3 Р18 шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38  шт 2 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 №2 Р18 эл.к шт 24 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 Р18 рж. шт 1 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38  Т/С эл.к шт 2 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 КИБ 2661 Винница шт 8 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 39 А Р18 4032 шт 1 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 39,2 4203 эл.к шт 40 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 39,57 Р18 шт 2 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40,0 2077 шт 23 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40,0 Р18 эл.к шт 10 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40,0 №2 2357 шт 3 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 41,0  Т/С 2320-4021 ВК8 шт 13 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 41,0  Т/С  ВК8 эл.к шт 1 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 КИБ 2667 шт 33 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 №2  шт 50 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 №2 ВК8 шт 39 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 43,7 Р1  шт 1 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 44,85 Р18 4056 шт 10 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 44,85 ВК8 переточен эл.к шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45  шт 3 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 №1  шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 2325-2032 шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 2325-0286 шт 6 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 Гост шт 3 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 УДЛ эл.к шт 2 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 ВК8 шт 11 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 №1  шт 2 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 №2   шт 24 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 47 №2 Т15К6 эл.к шт 3 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 47,45   шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48   шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48 эл.к шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48 №1 шт 3 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48 №2 шт 66 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48 №2 Р18 эл.к шт 3 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48 №2 Т/С ВК8 шт 16 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50,0 Т/С шт 1 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50х135  шт 2 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 №2 Гост шт 12 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 №2 ВК8 шт 2 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50,1 ВК8 Т/С шт 16 836,00р.
ЗЕНКЕР насадной 51 Р18 4016 эл.к шт 3 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 52 №2 Т/С шт 4 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 52,35 Т/С шт 5 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 54,7 ВК8 шт 2 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 55,0 №1 шт 1 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 55,0 №2 ВК8 шт 2 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 58 Р9 шт 4 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 60,0 ВК8 шт 2 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 65,0 ВК 2308-4004 шт 5 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 65,0 №1 шт 7 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 65,0 Р18 3325-08 шт 2 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 68,0 Р18 шт 1 1 430,00р.
ЗЕНКЕР насадной 70,0 шт 3 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 70 №4 шт 1 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 70 ВК8 шт 1 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 70,2 К5 9346-426-02 эл.к шт 1 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 72,0 №1 ВК8 Фрезер шт 2 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 75,0  Р6М5 шт 1 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 75,0  Т/С шт 2 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 75,3    шт 1 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 77,0 Р16 эл.к шт 1 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 78,42 Т15К6 4033 шт 3 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 79,82 Р18  2320-4042 шт 4 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 80,0 №2 ВК8 шт 3 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 80,2  ВК8 Гост шт 2 1 760,00р.
       
ЗЕНКЕР насадной 29,9 Р18 шт 1 330,00р.
ЗЕНКЕР насадной 34,65 №1 Р18 эл.к шт 1 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35 №1 Р18   шт 1 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35 Р18   шт 1 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 №1 Р12 шт 1 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 №2 Сестр шт 1 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 №2 ГОСТ шт 1  
ЗЕНКЕР насадной 38,1 эл.к пятн шт 2  
ЗЕНКЕР насадной 45 №2   шт 2 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 №2  ВК8 Т/С шт 1 770,00р.
ЗЕНКЕР насадной 63,8 Р18 шт 1 1 100,00р.
ЗЕНКЕР насадной 89,3 Т/С 7029 шт 1 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 90 Т/С 2020 шт 1 1 980,00р.
ЗЕНКЕР насадной 95,9 Т/С 2020 шт 1 1 980,00р.
ЗЕНКЕР насадной 20 шт 2 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32 №2  шт 35 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 33,57 Р18 шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 33,85 Р18 шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 34,57 шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35,17 Т/С ВК8 Фрезер шт 5 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35,85 шт 3 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35,85 Р18 шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 №4 шт 5 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 44,17 Т/С ВК8 шт 6 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45,57 шт 3 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 46,57 шт 3 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 47,74 шт 3 594,00р.
       
ЗЕНКЕР насадной 28 №1 Р9 ГОСТ шт 5 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 29,3 ВК8 эл.к. шт 2 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 29,5 ВК8 эл.к. шт 21 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 29,75 Т/С эл.к. шт 7 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 30 А4 Т/С цех шт 1 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 30 №1 Р18  шт 3 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32 №1 Р18   шт 3 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32 №2 Р18 шт 3 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32 №1 ВК8 ГОС эл.к. шт 43 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32 №2 ВК8 ГОСТ шт 9 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 32,7Н8 7033 Т/С эл.к. шт 45 374,00р.
ЗЕНКЕР насадной 33 7005 цех шт 2 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 34 №1 Р18 ГОСТ  шт 8 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 34 №2 ГОСТ  шт 9 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 34 Т/С цех шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 34,5 Т/С цех шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 34,5 эл.к. шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 34 А3 эл.к. шт 7 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35 АУ эл.к. шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35 А4 эл.к. шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35 №1 2654 эл.к. шт 4 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35 №2 ГОСТ шт 7 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35 №2 ВК8 ГОСТ шт 11 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 35 №2 Р18 ГОСТ шт 6 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 №1 2656 эл.к. шт 10 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 Т/С 2043 цех шт 4 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 №2 ГОСТ шт 91 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 36 А3 Т/С шт 1 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 Т/С 7011 эл.к шт 5 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 Т/С эл.к шт 34 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 №1 2658 эл.к. шт 6 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 Н9 эл.к. шт 14 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 Н11 2043 цех шт 7 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37 Н11 эл.к. шт 20 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37,8 Т15К6 Т/С эл.к. шт 4 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 37,8 Т/С 7006 цех шт 52 440,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 Т15К6 (7005) эл.к. шт 8 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 №1 Р18 ГОСТ  шт 10 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 №2 ВК6 ГОСТ (чуть б/у) шт 1 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 Н9 эл.к. шт 6 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38 №2 ГОСТ шт 17 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 38,6 2661 эл.к. шт 4 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 39,8 эл.к. шт 1 506,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 А эл.к. шт 1 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 Т/С эл.к. шт 43 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 Т/С 5036 эл.к. шт 30 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 №2 Т/С эл.к. шт 13 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 №1 Р18 ГОСТ шт 5 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 №2 Р18 ГОСТ шт 3 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 №2 ВК8 Т/С ГОСТ шт 19 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 ГОСТ шт 43 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 КИБ 2077 ГОСТ шт 2 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 №2 Р6М5 ГОСТ шт 1 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40 №1 2320-2665 эл.к. шт 4 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40,5 Н8 Т5К10 2320-7041 цех шт 3 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 40,8 Н8 Т/С эл.к. шт 40 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 41 У8 Т/С эл.к. шт 27 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 41,6 2320-2666 эл.к. шт 5 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 ГОСТ  шт 1 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 №1 2320-2667 эл.к. шт 12 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 №1 Р18 ГОСТ  шт 2 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 №2 ГОСТ  шт 3 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 Н9 Т/С эл.к. шт 145 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 Н9 2331-5006 эл.к. шт 4 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42 №2 ВК8 ГОСТ шт 14 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 42,5 Н11 эл.к. шт 20 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 43 Н12 2330-5010 эл.к. (выточ. Из Ф45) шт 4 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 43 Н9 2331-5007 цех шт 2 594,00р.
ЗЕНКЕР насадной 44,1 эл.к. шт 6 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 44,2 ВК8 эл.к. шт 2 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 44,71 эл.к. шт 7 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 Т/С эл.к. шт 16 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 №2 ГОСТ шт 27 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 №1 ВК8 ГОСТ шт 7 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 45 №2 ВК8 ГОСТ шт 23 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 46 Р18 эл.к. шт 3 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 47 №2 ГОСТ шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48 ВК8 эл.к. шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48 №2 ГОСТ шт 12 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48 №1 ВК8 ГОСТ шт 2 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 48 №2 ВК8 ГОСТ шт 1 660,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 Н7 Т/С 2320-5802 цех шт 1 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 №1 ВК8 ГОСТ шт 2 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 №2 шт 22 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 №2 ВК8 ГОСТ шт 2 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 №2 ВК8 цех шт 7 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 ВК8 ГОСТ+цех шт 6 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 50 А4 Р18 эл.к. шт 2 880,00р.
ЗЕНКЕР насадной 51,7 Т5К10 цех шт 38 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 51,7 Н11 Т5К10 2320-4022 шт 5 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 52 №2 ГОСТ шт 3 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 52 №2 ВК8 ГОСТ+цех шт 8 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 55 Т/С цех шт 3 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 55 ВК8 ГОСТ шт 7 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 55 насадка к сверлозенкеру шт 1 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 55,2 №2 ГОСТ шт 2 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 55,2 №2 ГОСТ цех шт 1 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 56,8 Р18 цех шт 3 990,00р.
ЗЕНКЕР насадной 60 ВК8 ГОСТ шт 2 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 60 насадка к сверлозенкеру шт 1 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 60 Р3 цех шт 3 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 61,5 ВК8 эл.к.  шт 2 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 62 ВК8 ГОСТ шт 5 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 64,8 ВК8 эл.к. шт 1 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 65 ВК8 шт 1 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 65 №2 ВК8 ГОСТ шт 81 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 65 к сверлорезеру шт 14 1 210,00р.
ЗЕНКЕР насадной 68 Н11 2320-2060 цех (скол) шт 1 1 430,00р.
ЗЕНКЕР насадной 68 №1 ВК Т/С 2320-2060 шт 25 1 430,00р.
ЗЕНКЕР насадной 70 Т/С 2320-20161 эл.к. шт 3 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 70,0 №1 ВК ГОСТ шт 3 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 70 №2 ВК8 ГОСТ шт 17 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 71 Н11 ВК 2320-2061 цех шт 2 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 73 Т/С цех шт 8 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 75 ВК8 Гост шт 2 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 78 Т/С цех шт 31 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 79 РИ122 Т/С цех шт 8 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 80 ВК8 ГОСТ шт 2 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 80 №2 ВК8 ГОСТ шт 1 1 760,00р.
ЗЕНКЕР насадной 80 шт 2 1 760,00р.

Информация на сайте не является публичной офертой